coming soon

De graden Celsius en de graad Fahrenheit zijn maateenheden voor de temperatuur.

Conversieformule om van graden Celsius naar Fahrenheit te gaan :

T°C = (T°F - 32) x (5/9)
of T°F = T°C x 9/5 + 32 = T°C x 1,8 + 32

met: T ° C = temperatuur in graden Celsius (° C)
en T ° F = temperatuur in graden Fahrenheit (° F)

Temperatuur (in graden Celsius) :
Temperatuur (graden Fahrenheit) :  


Om een temperatuur in graden Fahrenheit in graden Celsius om te zetten, vermenigvuldigt u de temperatuur in graden Celsius met 9/5 (dus met 1,8) en voegt u vervolgens 32 toe.

Voorbeeld van conversie graad Celsius / graad Fahrenheit :

Neem als voorbeeld een temperatuur van 20 ° C. De bijbehorende temperatuur in graden Fahrenheit zal zijn :

T°F = 20°C x 1,8 + 32 = 36 + 32 = 68°F

Oorsprong van Fahrenheit-diploma :

De graad Fahrenheit is bedacht door de Duitse natuurkundige Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724.

Vergelijking met mate Celsius :

32°F = 0°C = smeltpunt van het ijs
212 ° F = 100 ° C = kookpunt van water

Gebruik van Fahrenheit-graad :

De graad Fahrenheit wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten.

Op sommige thermometers vindt u de twee meeteenheden. Van gebruik, aan de linkerkant, de temperatuur in graden Celsius gematerialiseerd door een C. En, aan de rechterkant, de temperatuur in graden Fahrenheit gemarkeerd door een F.