coming soon

Conversieformule om te veranderen van m3 naar liters :

1 m3 (kubieke meter) = 1 000 L (liters)

Volume (in kubieke meter - m3) : 
Volume (in liters - L) :


Voorbeeld van conversie van m3 naar liters :

10 m3 = 10 x 1000 = 10 000 L

Opmerking :

- Verander van 1 m3 naar 1 liter door simpelweg te vermenigvuldigen met 1000.

- Wissel van 1000 om van 1 liter naar 1 m3 te veranderen.

- De kubieke metereenheid wordt veel gebruikt. We kunnen het voorbeeld van uw waterrekening nemen. Uw waterverbruik wordt aangegeven in m3.

- 1 dm3 = 1 L : een decimetrische kubus is gelijk aan één liter.