coming soon

Berekening van notariskosten


Notariskosten calculator

Bedrag van de acquisitie (in €) :
Bedrag van notariskosten (in €) :

Deze calculator geeft u een geschatte hoeveelheid notariskosten, waarvan de standaardwaarde 7% is (wat dicht bij de echte waarde ligt).Wat zijn notariskosten?

De notariskosten zijn verplichte vergoedingen en worden betaald bij de aankoop van onroerend goed.

In tegenstelling tot de denominatie « notariskosten », is dit slechts een klein deel van het bedrag dat overeenkomt met de kosten van de notaris. De overgrote meerderheid van de vergoedingen zijn belastingen. Deze belastingen worden betaald aan de staat en de lokale autoriteiten. De honoraria van de notaris worden emolumenten genoemd.

Wat is het bedrag van de notariskosten?

Het bedrag van de notariskosten is ongeveer 7% van het bedrag van de acquisitie.

Is de passage voor de notaris verplicht?

Ja. In de Franse wetgeving is het de notaris die de verkoopdaden op zich neemt.

Wanneer moet ik de notariskosten betalen?

De notariskosten worden verplicht betaald op de dag van ondertekening van de verkoopakte.