coming soon

Berekening van het oppervlak van een diamant

Grote diagonaal D = AC
Kleine diagonaal d = AB
Zijkant = AB = BC = CD = DA = c

Het gebied A van een ruit (of oppervlak van een ruit) is gelijk aan het product van 1/2 bij de lengte van de grote diagonaal D bij de lengte van de kleine diagonaal d, hetzij :

Gebied A =

Grote diagonale D (in eenheden: cm, m ...) :
Kleine diagonale d (in eenheden: cm, m ...) :
Diamantgebied (in eenheid ²) :


Voorbeeld van het berekenen van een gebied van een diamant :

ABCD is een ruit. De grote diagonale D meet 6 cm en de kleine diagonaal meet 2 cm.
Gebied A van de diamant ABCD = (D x d) / 2 = (6 x 2) / 2 = 12/2 = 6 cm²

Definitie van een diamant :

Een ruit is een vierhoek waarvan de vier zijden dezelfde lengte hebben.

Definitie van een vierhoek :

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden.

Eigenschappen van een diamant :

  • - De diagonalen van de ruit staan loodrecht en snijden elkaar in het midden,
  • - De ruit is een parallellogram,
  • - Tegenover elkaar liggende zijden van de diamant zijn twee aan twee parallel,
  • - De diamant is een trapeze.