coming soon

Berekening van het oppervlak van een parallellogram

DC = Base = b
Ah = Hoogte = h

Het gebied A van een parallellogram (of oppervlak van een parallellogram) is gelijk aan het product van de lengte van de basis b met de hoogte h, dat wil zeggen:

Gebied A = b x h

Lengte van de basis (in eenheden: cm, m ...) :
Hoogte (in eenheden: cm, m ...) :
Parallellogram oppervlak (in eenheid ²) :


Voorbeeld van het berekenen van een gebied van een parallellogram :

ABCD is een basis parallellogram b = 5 cm en hoogte h = 2 cm
Gebied A van het parallelogram ABCD = b × h = 5 × 2 = 10 cm²

Definitie van een parallellogram :

Een parallellogram is een vierhoek waarvan de tegenover elkaar liggende zijden twee aan twee evenwijdig zijn.

Definitie van een vierhoek :

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden.

Eigenschappen van het parallellogram :

  • - De diagonalen van een parallellogram snijden elkaar in het midden,
  • - De tegenoverliggende zijden van het parallellogram hebben dezelfde lengte,
  • - De tegenovergestelde hoeken van een parallellogram zijn gelijk.