coming soon

Berekening van het gebied van een trapeze

DA = Kleine basis = c
CB = Grote basis = b
Hoogte = h

Gebied A van een trapezium (of oppervlak van een trapezium) is gelijk aan :

Gebied A =

met b = grote basis
c = kleine basis h = hoogte van de trapeze

Lengte van de grote basis b (in eenheden: cm, m ...) :
Lengte van de kleine basis c (in eenheden: cm, m ...) :
Hoogte van de trapeze (in eenheden: cm, m ...) :
Gebied van de trapeze (in eenheid ²) :

Voorbeeld van berekening van een trapezoïdegebied :

ABCD is een trapeze. De grote basis b is 6 cm, de kleine diagonale c is 4 cm en de hoogte h heeft een lengte van 3 cm.

Gebied A van de trapezoïde ABCD = ((b + c) x h) / 2 = ((6 + 4) x 3) / 2 = (10 x 3) / 2 = 30/2 = 15 cm²

Definitie van een trapeze :

Een trapeze is een vierhoek waarvan de twee zijden evenwijdig zijn.

Definitie van een vierhoek :

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden.

Eigenschappen van een trapeze :

  • - Een trapeze heeft twee van zijn parallelle zijden.
  • Definitie van een gelijkbenig trapezium :

    Een trapezium is gelijkbenig wanneer de twee niet-evenwijdige zijden dezelfde lengte hebben.

    Definitie van een rechthoekige trapeze :

    Een trapeze is rechthoekig als deze een rechte hoek heeft.