coming soon

Berekening van het gebied van een regelmatige zeshoek

Een regelmatige zeshoek is een zeshoek met zes zijden van dezelfde lengte. Een zeshoek is een polygoon met 6 zijden.

Ofwel de lengte van een zijde, het gebied A van een gewone hex is gelijk aan :Lengte van de zeskantzijde (in eenheden: cm, m ...) : 
Gebied van de zeshoek (in eenheid: cm², m² ...) :

Voorbeeld van het berekenen van het gebied van een zeshoek :

Laten we het gebied van een regelmatige zeshoek berekenen met 6 zijden van elk 4 cm.

In ons geval, a = 4 cmA = 41,57 cm²

(afgerond op 0,01)

Eigenschappen van de regelmatige zeshoek :


  • - De regelmatige zeshoek kan worden onderverdeeld in zes gelijkzijdige driehoeken.
  • - Elke interne hoek van de regelmatige zeshoek meet 120 °.
  • - De gewone zeshoek kan in een cirkel passen, dat wil zeggen dat een cirkel door alle 6 zijden kan gaan (zie bovenstaande afbeelding).