coming soon

Berekening van het oppervlak van een kroon (of een ring)

Laat OA de cirkel van middelpunt O en straal OA = R (grote cirkel) zijn,
laat OB de cirkel van middelpunt O zijn en van straal OB = r (kleine cirkel)

Gebied A van de gearceerde kroon (of ring) is gelijk aan :

Oppervlakte van de kroon A = π x (R² - r²)Straal van de grote cirkel R (in eenheden : cm, m…) :
Radius van de kleine cirkel r (in eenheden: cm, m ...) :
Kroongebied (in eenheden: cm², m² ...) :

Voorbeeld van het berekenen van het oppervlak van een kroon (of een ring) :

Laten we het gebied van een kroon berekenen met een straal van 3 cm voor de kleine cirkel en 5 cm voor de grote cirkel.

In ons geval :

OA = R = 5 cm
OB = r = 3 cm

A = π x (R² - r²)
A = π x (5² - 3²)
A = π x (25 – 9)
A = π x 16 = 3,14 x 16 = 50,24 m²
Met π = pi = 3,14

Definitie van een kroon (of een ring) :

Een kroon is het gebied tussen twee concentrische cirkels. Twee cirkels worden gezegd concentrisch te zijn als zij het zelfde centrum hebben.