coming soon

Berekening van het gebied van een cirkel
(of een schijf)

Straal = AO = OB = R
Diameter = AB = 2 R

Gebied A van een cirkel (of het gebied van een cirkel) is gelijk aan het product van π (getal pi) over de lengte van de straal R van de cirkel in het kwadraat :

Gebied van een cirkel (of een schijf) = π x R²
met π (pi-getal) ongeveer gelijk aan 3,14Straal (in eenheden: cm, m ...) :
Gebied van cirkel of schijf (in eenheid ²) :

Voorbeeld van het berekenen van een gebied van een cirkel / een schijf :

Neem een cirkel van middelpunt O en straal R. Wetende dat de lengte van R = 3 cm, zal het gebied gelijk zijn aan :
Gebied A = π x R² = 3,14 x 3² = 3,14 x 9 = 28,26 cm²

NB: Met π afgerond op 3,14.

Definitie van een cirkel :

Een cirkel van middelpunt O en straal R is de reeks punten van het vlak op de afstand van het punt O. Deze afstand wordt de straal van de cirkel genoemd. Een cirkel wordt gedefinieerd door het midden O en de straal R.

Definitie van een gelijkbenige driehoek :

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek waarvan de twee zijden (minstens) dezelfde lengte hebben en waarvan twee hoeken gelijk zijn.

Definitie van een schijf :

Een schijf van middelpunt O en straal R is het set van punten van de cirkel en die binnen de cirkel.

NB: we kunnen zeggen dat een cirkel gelijk is aan de eenvoudige omtrek van een schijf.

Definitie van een omgeschreven cirkel / schijf in een driehoek :

Een omgeschreven cirkel is de cirkel die door de drie hoekpunten van een driehoek loopt. Het midden bevindt zich op het kruispunt van de bemiddelaars.

Eigenschappen van een cirkel / een schijf :

  • - Twee punten op dezelfde cirkel liggen op gelijke afstand van het midden van deze cirkel.
  • - Het midden van een cirkel is het midden van alle diameters. Ik kan dan dezelfde eigenschappen toepassen als voor het midden van een segment
  • - Als lijn T de cirkel raakt op een punt F, staat (T) loodrecht op de straal OF (of diameter EF)
  • - en de inverse eigenschap: als een lijn op een punt in de cirkel loodrecht staat op een straal van de cirkel, wordt die lijn de tangens van die cirkel genoemd.