coming soon

Berekening van een helling in percentage (%)

% Hellingcalculator:

Lengte L (in m, in cm ...) :
Hoogte H (in m, in cm,…) :
Helling (in %) :

Berekeningsformule :

Hoe bereken je een percentage helling van de lengte en de hoogte ?

Laten we eerst onze zaak voorstellen met een driehoek (zie de afbeelding hierboven), met :

- p de hoek van de helling (in %)
- L de lengte (in lengte van de eenheid)
- H de hoogte (in lengte van de eenheid)

p = H/L x 100


Er moet voor worden gezorgd dat L en H zich in dezelfde eenheid bevinden (bijvoorbeeld de meter).
Neem een voorbeeld :

L = 800 m
H = 6 m
p = H/L x 100 = 6 / 800 x 100 = 7,5%

Bereken de lengte van de helling :

Om de lengte van de helling te berekenen, komt dit neer op het berekenen van de lengte van de hypotenusa van de driehoek met behulp van de stelling van Pythagoras.

Lengte van de helling (LP) =


OPMERKING: het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen lengte (L) en lengte van de helling (LP).