coming soon

Een percentage toepassen


U vindt op deze pagina een rekenmachine waarmee u een percentage op een getal kunt toepassen.

De berekeningsformule is als volgt :
Number x Percentage (%) = Resultaat

Nummer :
Percentage (%) :
Resultaat :


Voorbeeld van het toepassen van een percentage :


Een klas bestaat uit 30 studenten. Er zijn 40% jongens. Hoeveel jongens zijn er in de klas ?
30 x 40% = 12 jongens