coming soon

Een perimeter is de som van de lengtes van alle zijden van een veelhoek

Voor elke figuur vindt u de illustratie, de eigenschappen, de definitie, de formules van de perimeterberekening, een toepassingsvoorbeeld en een online calculator om de omtrek van een figuur te berekenen. De omtrek van een meetkundige figuur is gelijk aan de som van de lengte van de zijden.

Zoek onze onderwerpen om de perimeter van de volgende cijfers te berekenen :


Met de online perimeter calculator kunt u berekeningen maken van de omtrek van verschillende geometrische vormen, zoals een cirkel, vierkant, rechthoek, driehoek, parallellogram, diamant, trapezoïde volgens verschillende formules..