coming soon

Perimeterberekening van een driehoek

CB = base = b
h = hoogte

De omtrek P van een driehoek is gelijk aan de som van de lengten van de drie zijden :

Perimeter P = som van zijden = AB + BC + CA

AB (in eenheid: cm, m…) :
BC (in eenheden : cm, m…) :
CA (in eenheden : cm, m…) :
Omtrek van de driehoek (in eenheid : cm, m…) :


Voorbeeld van het berekenen van de omtrek van een driehoek :

Laat ABC een driehoek zijn waarvan de lengtes AB = 2 cm, BC = 4 cm, et CA = 5 cm :
Perimeter P = 2 + 4 + 5 = 11 cm

Definitie van een driehoek :

Een driehoek is een geometrische figuur met drie zijden.

Definitie van een gelijkbenige driehoek :

Een gelijkbenige driehoek is een driehoek waarvan de twee zijden (minstens) dezelfde lengte hebben en waarvan twee hoeken gelijk zijn.

Definitie van een gelijkzijdige driehoek :

Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek waarvan de drie zijden dezelfde lengte hebben en waarvan de hoeken 60 ° zijn.

Eigenschap van een driehoek :

De som van de hoeken van een driehoek is gelijk aan 180 °.

Om verder te gaan :