coming soon

De omtrek van een rechthoek berekenen

AB = DC = Grote lengte = L
AD = BC = Korte lengte = l

De omtrek P van een rechthoek is gelijk aan 2 keer de som van de lengte L van de lange zijde en de lengte l van de kleine kant :

Perimeter P = (L + l) x 2

Lengte (in eenheden : cm, m…) :
Breedte (in eenheden : cm, m…) :
Omtrek van de rechthoek (in eenheden : cm, m…) :


Voorbeeld van het berekenen van de omtrek van een rechthoek :

ABCD is een rechthoek van grote lengte L = 3 cm en van kleine lengte l = 2 cm
Perimeter P van rechthoek ABCD = (L + l) * 2 = (3 + 2) * 2 = 5 * 2 = 10 cm²

Definitie van een rechthoek :

Een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken.

Definitie van een vierhoek :

Een vierhoek is een veelhoek met vier zijden.

Eigenschappen van een rechthoek :

  • - De diagonalen van een rechthoek hebben dezelfde lengte en snijden elkaar in het midden,
  • - Tegenoverliggende zijden van een rechthoek zijn twee aan twee evenwijdig.
De rechthoek is een speciaal geval van het parallellogram waarvan α = 90 ° en b = h. Als bovendien a = b, hebben we te maken met een vierkant, maar het is ook een ruit.

Om verder te gaan :