Berekening van een gemiddelde (eenvoudig)


Om een gemiddelde te berekenen, tellen we alle waarden van een reeks bij elkaar op, die we vervolgens delen door het aantal waarden.

Gemiddeld =


Voorbeeld van middeling :

Een groep van 6 studenten wil hun gemiddelde huiswerkcijfers halen.

HeleneLucasZoeTimeoSarahLouise
131512111713


Om het gemiddelde van deze 6 studenten te berekenen, telt u hun cijfers bij en deelt u het totaal door het aantal studenten.

Gemiddeld = (13 + 15 + 12 + 11 + 17 + 13) / 6
               = 81 / 6
               = 13,5

Met deze 6 behaalden deze leerlingen het gemiddelde cijfer van 13,5 voor de Franse plicht.

Om verder te gaan :