coming soon

Berekening van een gemiddelde (eenvoudig)


Om een gemiddelde te berekenen, tellen we alle waarden van een reeks bij elkaar op, die we vervolgens delen door het aantal waarden.

Gemiddeld =


Voorbeeld van middeling :

Een groep van 6 studenten wil hun gemiddelde huiswerkcijfers halen.

HeleneLucasZoeTimeoSarahLouise
131512111713


Om het gemiddelde van deze 6 studenten te berekenen, telt u hun cijfers bij en deelt u het totaal door het aantal studenten.

Gemiddeld = (13 + 15 + 12 + 11 + 17 + 13) / 6
               = 81 / 6
               = 13,5

Met deze 6 behaalden deze leerlingen het gemiddelde cijfer van 13,5 voor de Franse plicht.

Om verder te gaan :