coming soon

Berekening van de kracht van een getal


De kracht van een getal is het resultaat van de vermenigvuldiging van dat getal zelf.

Laten we een voorbeeld nemen: 2 macht 5 (die is geschreven 2 5) is gelijk aan: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32. Het getal 2 wordt 5 keer vermenigvuldigd. In ons geval noemen we "exponent" het getal 5. We zeggen ook 2 exponent 5 in plaats van 2 power 5.

Energiecalculator :

Nummer :
Exponent :  
Resultaat :


Laten we nog een voorbeeld nemen :

Laten we 4 kracht 3 berekenen :

43 = 4 x 4 x 4 = 64

Speciale gevallen :

Exposant 2 wordt "vierkant" genoemd : 42 wordt 4 "vierkant" genoemd

Exponent 3 wordt "kubus" genoemd: 4 3 wordt 4 "cube" genoemd