coming soon

Berekening van een gewogen gemiddelde


Het verschil tussen een zogenaamd eenvoudig gemiddelde en een gewogen gemiddelde, en het laatste is berekend door waarden toe te voegen die elk een ander belang hebben, gegeven door een coëfficiënt.

Om een gewogen gemiddelde te berekenen, tellen we alle waarden van een reeks op, elk vermenigvuldigd met hun coëfficiënt, die we vervolgens delen door de som van de coëfficiënten.

Gemiddeld =


Voorbeeld van berekening van een gewogen gemiddelde :

Leo is net geslaagd voor zijn witte baccalaureaat en hij wil zijn aantekeningen gemiddelde maken, wetende dat ze niet allemaal dezelfde coëfficiënt hebben :

WiskundeSVTLichamelijkDuitsEngelsSportPhiloGeschiedenis
Noot1414161117161213
Coëfficiënt1414161117161213


Leo's witte bac-gemiddelde :

Gemiddeld =

               = 456 / 32
               = 14,25

Leo behaalde het gemiddelde cijfer van 14.25 op zijn witte bac.


Om verder te gaan :