coming soon

Een driehoeksmeting of triangulatie


Wat is trigonometrie?

Trigonometrie is de tak van de wiskunde die zich bezighoudt met de relaties tussen de hoeken en lengtes van de zijden in een driehoek. Trigonometrie maakt gebruik van zogenaamde trigonometrische functies . Deze trigonometrische functies zijn bijvoorbeeld cosinus, sinus of tangens.

De belangrijkste trigonometrische functies :