coming soon

Het berekenen van het volume van een vierkante piramide

c = lengte van de zijkant van de basis

Het volume V van een vierkantspiramide is het product van 1/3 van het gebied van de basis met de hoogte h van de basis, met h loodrecht op het vlak dat de basis bevat.

Volume van de vierkante basispiramide =
met A = gebied van de basis = c x c = c²


Lengte van de c-zijde van de basis (in eenheden: cm, m ...) :
Lengte van de hoogte h van de piramide (in eenheden: cm, m ...) :
Volume van de piramide (in eenheden 3) :

Voorbeeld van het berekenen van het volume van een piramide :

Berekening van het volume van een piramide waarvan de zijde c van de basis 3 cm is, en de hoogte h 2 cm :
Volume V = (3² x 2) / 3 = 6 cm3

Definitie van een piramide :

Een piramide is een veelvlak waarvan het vlak, de basis, een veelhoek is. Zijn andere gezichten zijn driehoeken. Afhankelijk van de aard van de basis, spreken we van piramide met driehoekige basis of vierkant of vijfhoekig, etc.

Een piramide is normaal als de basis een regelmatige veelhoek is en als de juiste.

Piramidevoorbeeld : de piramides van Egypte

Eigenschappen van een piramide :

  • - Een piramide heeft zoveel zijvlakken als de basis zijden heeft,
  • - De afstand van de bovenkant tot het basisvlak wordt de hoogte van de piramide genoemd.

Om verder te gaan :