coming soon

Kinetische energie berekenen


Definitie van kinetische energie :

Kinetische energie (Ec) is de energie die een bewegend lichaam bezit.

Het is gelijk aan het product van 1/2 door de massa van het bewegende lichaam door zijn snelheid in het kwadraat.

Berekening van formule van kinetische energie :

Ec = 1/2 x m x v²

met Ec = kinetische energie in Joules (J)
m = massa van het lichaam in kg (kg)
v = bewegend lichaamssnelheid in m / s

Massa van het lichaam (in kg) :  
Lichaamssnelheid (in m / s) :
Kinetische energie (in J) :


Voorbeeld van berekening van kinetische energie :

Ofwel een lichaam van 10 kg met een snelheid van 15 m / s

Kinetische energiec = 1/2 x 10 x 15² = 1 125 J

Opmerking :

De kinetische energie wordt vermenigvuldigd met 4 als de snelheid wordt vermenigvuldigd met 2 (vanwege v² in de formule van Berekening van kinetische energie). Om de gevolgen te illustreren, neem het voorbeeld van de remafstand van een voertuig. Het groeit sneller dan de snelheid van het voertuig.