coming soon

Versnelling berekenen

Laat Vi de beginsnelheid, Vf de eindsnelheid en t de tijd tussen Vf en Vi zijn, versnelling wordt berekend door te doen (Vf - Vi) / t

Initiële snelheid (in m / s) :
Uiteindelijke snelheid (in m / s) :  
Tijd of duur (in s) :
Versnelling (m / s2 ) :

Negatieve versnelling

Als u een negatieve waarde vindt, heeft u een vertraging. Dit komt simpelweg omdat je uiteindelijke snelheid lager is dan je beginsnelheid.Formule voor het berekenen van de versnelling :

(Vf - Vi) / t


Voorbeeld van het berekenen van een versnelling :

Een auto accelereert uniform van 3 m/s tot 6 m/s in 4 seconden. Wat is zijn versnelling?

In ons voorbeeld :
Vi = 3 m/s Vf = 6 m/s t = 4 s

De versnelling (a) = (Vf - Vi) / t = (6 - 3) / 4 = 0,75 m/s2